Piranya – Infoskærme

Log ind: Du tilgår infoskærme på adressen: http://spjald.sbrugs.dk/admin

3. Du ser nu de kanaler du har tilgængelig. Tryk på pilen i højre side for at folde en kanal ud.

4. Når du har foldet den ønskede kanal ud. Får du et overblik frem over de skabeloner, film og billeder

som vises, på kanalen.

Billedet viser en tom kanal som ingen slides har.

Brug af Skabeloner

5. Du har nu 3 muligheder for at sætte indhold ind på kanalen.

- Tilføj billede: Hvis du ønsker at indsætte et fast billede. Brug denne knap.

- Tilføj film: hvis du ønsker at indsætte et filmklip Brug denne knap

- Tilføj fra skabelon: Hvis du ønsker at indsætte en skabelon brug denne knap.

Skabeloner er dynamiske slides hvor der f.eks. skal indtastes overskrift, tekst, pris og billede.

1. Klik på pilen ud for den skabelon du ønsker. Vælg herefter skabelon type og tryk på ”Ok”

Når du har trykket på knappen ”Indsæt fra skabelon” kommer ruden ”skabeloner" frem.

2. Du skal nu opsætte den valgte skabelon. Du kan se forhåndsbillede af hvordan slide fremstår løbende

som du indtaster data. Når du har udfyldt alle felter tryk da på ”Gem og luk”

3. Når du har trykket på ”Gem og luk” Så er skabelon indsat på kanalen og aktiv.

Redigere eksisterende/oprettet skabeloner

1. For at redigere indsat skabelon, højre klik da på skabelon og tryk på rediger. (Du kan også

dobbeltklikke på skabelonen)

Fjernelse af Skabeloner fra kanal

1. Kør musen over det slide/skabelon du ønsker at fjerne fra kanal og tryk på krydset.

Tidsindstillinger

1. Tryk på “MINE INFOSKÆRME”

2. Tryk på “Afspilningslister”

3. Du ser nu dine kanaler. Tryk på pilen ud for den kanel du ønsker at rette i.

4. Jeg har valgt “Indgang” og højre klikket på skabelonen, herefter trykker jeg på “tidsindstillinger”

5. Hvis ikke det valgte slide skal vises altid. Tryk på ”JA”

6. Nu kan vi markerer, hvilke dage vi ønsker vores skabelon skal køre på skærmen.

Skabelonen køre de dage, hvor der er et blåt flueben (I dette tilfælde alle dage).

7. Ønskes der kun visning noget af dagen trykker vi på ”JA” ud fra hele dagen

8. Efter vi har trykket på ja, kan vi vælge hvad tid på dagen skabelonen skal starte og slutte.

9. For at vælge hvilket tidspunkt infoslide skal starte trykker vi på tekstfeltet hvor der står ”Midnat”

Tryk på det tidspunkt du ønsker at slide skal starte. Det samme gælder for sluttidspunktet.

10. Hvis vi ønsker at det ikke skal være same tidspunkt alle dage trykker vi blot på “JA” ud fra ”samme

tidspunkt alle dage.” herefter kan vi vælge hvornår skabelonen skal starte den enkelte dag.

Duplikér (Lav en kopi af et slide)

1. Tryk på “MINE INFOSKÆRME”

2.Tryk på “Afspilningslister”

2. Under ”afspilningslister” vil du kunne se dine enheder og her vælger du hvilken enhed du vil dupliker

3. Jeg har valgt “Indgang” og højre klikket på skabelonen så jeg kan trykke på “Duplikér”

4. Nu kommer denne oversigt frem. Vælg hvor du ønsker kopi indsat og tryk derefter på ”OK”

Der er nu indsat en kopi på den ønskede destination.